Tilbake  

Advokat Kjell M. Øymo

kjell@hienn-oymo.no

Advokat Ole Fr. Hienn

olefr@advokat-hienn.no

Advokat Trond   Olsen

trond@advokat-olsen.no

Adv.f. Ole E. D. Andreassen

oa@jhu.edu
1977 Juridisk embetseksamen
Universitetet i Oslo
Spesialfag veitrafikkrett
1981 Juridisk embedseksamen
Universitetet i Bergen 
Spesialfag Bygge- og entrepriserett


2001 Juridisk embedseksamen
Universitetet i Tromsø
Spesialfag selskapsrett og bedriftsskatterett


1996 Juridisk embedseksamen
Universitetet i Bergen
Spesialfag Rettsfilosofi
1999 Siviløkonom, HEC, Paris
1977 Konsulent i Justisdepartementet
1979 Dommerfullmektig ved Ofoten sorenskriver-kontor
1981 Egen advokatpraksis
1991 Advokat i kontor-felleskap med advokat Ole Fr. Hienn
1982 Administrasjonssjef LKAB
1985 Disponent i dagbladet Fremover
1988 Advokat med eget firma fra 1990.
1991 Kontorfelleskap med advokat Kjell M. Øymo
2001 Dommerfullmektig ved Ofoten tingrett

 

2004 Kontorfellesskap med advokatene Ole Fr. Hienn og Kjell M. Øymo

 

1996 Stipendiat, Universitetet i Bergen
1996 Advokatfullmektig Advokatene Hienn & Øymo
Tar for tiden videreutdanning i internasjonal sosialøkonomi ved The John Hopkins University School of Advanced International Studies i Washington D.C.

Styremedlem i Kreditkassen
Narvik 1981-1986

Styreleder i
Nordland Ambulanse AS 1995-1997

Formann i Nordre Nordland krets av Den Norske Advokatforening 1994-1995

Fast sensor ved Det juridiske fakultet i Oslo

Styremedlem Anleggsteknikk Narvik AS

Utvalg av nåværende styreverv:

Styreformann Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA www.ovds.no 

Styreformann Narvik Sparebank www.narviksparebank.no 

Nestleder Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS www.snsk.no

Nestleder Narvik Idrettspark AS

Adm. dir. og styremedlem Nikkel og Olivin AS

Adm. dir. og styremedlem Sjangeli Norske AS

Ulike roller som blant annet styreformann, styremedlem og daglig leder i Linken Binding AS i perioden 1996-2003.

Utvalg av nåværende styreverv:

Styreformann Aam Dental AS

Arbeider for det amerikanske finansdepartementet.

Har publisert flere artikler i nasjonale rettsvitenskapelige tidsskrift

Har arbeidet med forretningsjus, internasjonal rett og allmenn teori.

Redaktør for Jussens Venner (Universitetsforlaget) 1996-1997

Fast sensor ved Det juridiske fakultet i Bergen

Skriver doktoravhandling, Universitet i Bergen

Språk: Engelsk, fransk, tysk, spansk